Spotkania ze Słowem Bożym

Spotykamy się w środy, po Mszy św. wieczornej (godz. 19.15)

Spotkania przeznaczone są dla starszej młodzieży i dorosłych (obecnie przychodzą na nie dorośli w różnym wieku).

Zwykle rozważamy fragmenty Pisma świętego, które będą odczytywane w najbliższą niedzielę.

W tym roku jedno spotkanie (ostatnia środa miesiąca) poświęcone jest liturgii Mszy świętej.

***

Spotkania odbywają w środy po Mszy św. (która kończy się zwykle ok. godziny 19.15).

Słowo Boże na 15.03.2020 (3. Niedziela Wielkiego Postu);  

Wj 17, 3-7;
Ps 95
Rz 5, 1-2. 5-8;
J 4, 5-42.