Grupa Żywego Różańca

Za Prześladowanych Chrześcijan

Prześladowani chrześcijanie proszą: „nie zostawiajcie nas samych!”. Chcielibyśmy tych naszych umęczonych braci i siostry otoczyć stałą modlitwą! Zachęcamy Was gorąco do podjęcia takiej modlitwy!

Pomocą w podjęciu takiej modlitwy może być włączenie się do grupy Żywego Różańca za prześladowanych chrześcijan.

Osoby przystępujące do takiego kręgu zobowiązują się do codziennego odmawiania jednego dziesiątka różańca, czyli jednej tajemnicy, połączonej z rozważaniem.

Każda z takich osób odmawia swoją tajemnicę, ale ponieważ złączone są w jednym kręgu, ich modlitwa jest pomnożona. Jeśli w grupie jest dwadzieścia osób, to w ten sposób, każdego dnia, zostaje odmówiony cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic.

Przyjęcie do grupy

Do grupy Żywego Różańca za prześladowanych chrześcijan można zapisać się w zakrystii. Wtedy też zostaje przydzielona tajemnica różańcowa, którą członek grupy odmawia, aż do zmiany tajemnic.

Zmiana tajemnic różańcowych

W pierwszą niedzielę miesiąca, po Mszy św. o godz. 9.30 (na początku adoracji Najświętszego Sakramentu) następuje zmiana tajemnic różańcowych. Dokonuje się ona podczas krótkiej modlitwy prowadzonej przez księdza. Członkowie grupy Żywego Różańca za prześladowanych chrześcijan odmawiają wspólnie jeden dziesiątek Różańca, każdy swoją nową tajemnicę różańcową. (O zmianie tajemnicy członkowie grupy informowani są wiadomością SMS.)

Ta zasada dotyczy także tych członków grupy, którzy nie mogą być obecni na wspólnej zmianie tajemnic. Od pierwszej niedzieli miesiąca modlą się oni nową, kolejną tajemnicą Różańca.

Dokładamy jednak starań, aby spotkać się na wspólnej modlitwie podczas zmiany tajemnic!

Rezygnacja z członkostwa w grupie

Osoba, należąca do Żywego Różańca za prześladowanych chrześcijan, która chciałby zrezygnować z członkostwa w tej grupie może to uczynić w każdej chwili. Zobowiązana jest jednak do zawiadomienia o tym fakcie rektora kościoła pw. Boskiego Zbawiciela w Krakowie (osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej), aby ten mógł przekazać odmawianie jej części modlitwy innej osobie.